Η διαδικασία μας

q

Επαγγελματίες Νομικής

Η ενασχόληση του γραφείου με το σύνολο σχεδόν των κλάδων Δικαίου , με  ιδιαίτερη    ωστόσο έμφαση στο εμπορικό – εταιρικό δίκαιο και ποινικό και  κυρίως φορολογικό    ποινικό μας έχει καταστήσει στην συνείδηση των  πολυάριθμων εντολέων μας ως τους πλέον ικανούς και αποτελεσματικούς  συμπαραστάτες τους στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων και συμφερόντων  τους.

Νομικές συμβουλές

Ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της δικηγορίας και εν γένει της παροχής νομικών υπηρεσιών προβαίνουμε με πλήρη επιτυχία στην αντιμετώπιση των σύνθετων προβλημάτων της σημερινής επιχείρησης , αλλά και των φυσικών προσώπων προσφέροντας στους εντολείς μας συνολική εξυπηρέτηση διαθέτοντας ειδικά τμήματα και συνεργασίες με έμπειρους οικονομικούς και φοροτεχνικούς συμβούλους καθώς και εξειδικευμένους συμβούλους στις τραπεζικές , επενδυτικές και χρηματιστηριακές συναλλαγές καθώς και στον τομέα ακινήτων .

a
a

Πάνω από 10 χρόνια πρακτικής

Το γραφείο μας έχει επιτύχει θετικά αποτελέσματα στην συντριπτική πλειοψηφία των υποθέσεων που έχουμε χειριστεί , το κυριότερο όμως επίτευγμά μας θεωρούμε ότι είναι η διαφορετική προσέγγιση των νομικοθεωρητικών ζητημάτων με αποτέλεσμα σε πολλές υποθέσεις να έχουμε επιτύχει τη μεταστροφή της νομολογίας ώστε να εγγίζει τις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις της νομικής σκέψης και δογματικής.

Γνώση και Εμπειρία

Θεωρούμε ότι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα που διαθέτει το γραφείο μας είναι η συνολική προσέγγιση των ποικίλων ζητημάτων που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος πολίτης και η σύγχρονη επιχείρηση.

a
a

Δωρεάν Νομική Βοήθεια

Απαιτούμε από τους συνεργάτες μας τη μέγιστη δυνατή ενημέρωση και επιμόρφωση με διαρκή παρακολούθηση της νομοθεσίας και νομολογίας με τη διατήρηση και συνεχή ενημέρωση της ευρύτατης βιβλιοθήκης που διαθέτουμε και συνδρομής σε όλα τα νομικά περιοδικά και φυσικά της ηλεκτρονικής ενημέρωσης μέσω όλων των υπαρχουσών τραπεζών νομικών πληροφοριών.